HUNGAROVET TUDÁSBÁZIS
www.allatorvosiwikipedia.com

Keresés:

A Lyme- borreliozis diagnosztikája

A Lyme borreliozis igazolására kért laboratóriumi vizsgálatok száma évről-évre nő. Sok esetben nem specifikus klinikai tünetek vannak, sokkal kisebb azoknak az eseteknek a hányada, ahol specifikusnak mondható tünet van. Az állatorvosi laboratóriumi diagnosztikában még nehezebb a helyzet, mert sokszor a fertőződés forrása rejtve marad erythema chronica migrans (ECM) mint fontos diagnosztikai tünet, az állat szőrtakarója miatt.

A laboratóriumi vizsgálatok célja

1.) Diagnosztikai szűrés Lyme-kór vonatkozásában (un. screening vizsgálatok)

2.) A konfúzus esetekben annak megállapítása, hogy a betegségnek egyáltalán köze van a Lyme borreliozishoz (specifikusabb vizsgálatok, mint a western blot, C-6 teszt vizsgálatok)

3.) Terápiás hatékonyság nyomon követése immunológiai módszerekkel.

Ez utóbbinál meg kell jegyezni, hogy egy „vakon megkezdett” sokszor nem megfelelő ideig és aluldozírozott antibiotikum terápia ronthat a diagnosztika hatékonyságán. A Lyme kór elsősorban kliniai diagnózis. A laboratóriumi eredményeket mindig párhuzamba kell állítani a klinikummal. A humán medicinában a betegség definíciója nem célozza meg a 100 %-os specificitást és szenzitivitást a klinikai diagnosztikában, de egy megfelelő kiindulási pont a differenciáldiagnosztika számára, amely a következő:

A Lyme betegség igazoltnak tekinthető olyan személynél aki:

1.) a kezelőorvosánál ECM típusos tüneteivel jelentkezik vagy
2.) akinek tünetei késői manifesztációra utalnak (bőr, izület, neurológiai vagy kardiális) és
3.) akinél a fertőzés ténye laboratóriumi igazolást nyer.

Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok

A mikrobiológiai vizsgálatok viszonylag alacsony érzékenységük és a standardizálás hiánya miatt csak kiegészítő vizsgálatként jöhet szóba. A kórokozó direkt kimutatása lehetséges anilinfestéssel vagy ezüst impregnációs vizsgálattat, de nagy gyakorlatot igényel, mert a spirocheták összetéveszthetők a szövetek elasztikus vagy prokollagén rostjaival.

A kórokozó direkt tenyésztése izületi punktátumból, liquorból Barbuer-Stoenner-Kelly táptalajon lehetséges, de, eredményessége csekély (kb.80%-os) A specifikus nukleinsav kimutatás (PCR) vizsgálatát nem standardizálták, sok az álpozitív és álnegatív reakció. Jelen pillanatban nem rutin eljárás.

A rutin eljárás még mindig a szerológiai vizsgálat. Ezek a vizsgálatok az infekció napjától számítva 2-4 hét elteltével lesznek pozitívak. Az eredmények értékelésénél tisztában kell lennünk az alkalmazott teszt megbízhatósági mutatóival és korlátaival.

Indirekt Immunflureszcenciás (IFA) vizsgálat során a betegségre gyanús állat vérsavójának hígítási sorozatát borrelia antigénekkel hozzák össze és IF mikroszkóppal, vizsgálják a beteg vérsavójában levő ellenanyagok és a hozzáadott konjugátum kapcsolódását. A vizsgálat munkaigényes és szubjektivitást hordoz.

A javasolható eljárás a kétlépcsős teszt eljárás stratégiája!

Enzimimmunológiai módszer (ELISA)

A módszer automatizálható és első lépéses vizsgálatra javasolható. Itt a korai típusú IgM ellenanyagokat vizsgáljuk, melyek a fertőzés kezdetétől számítva 3-4 héttől jelennek meg és 6-8 héten érik el a csúcspontjukat és hónapokig perzisztálnak. Az IgG típusú ellenanyagok csak az expozíciót követő 2-3 hónapban jelennek meg és évekig perzisztálnak a vérben. Ennek ismerete fontos tényező, mert világosan következik, hogy a terápia hatékonyságának ellenőrzésére nem alkalmas. Sokszor a gyógyulás alatti emelkedő ellenanyagszintek (emelkedő titerértéket) kapunk. Sok esetben keresztreakciót tapasztalunk mycoplasmák és egyéb spirocheták miatt. Itt is fontos hangsúlyozni, hogy a klinikummal mindig együtt értékeljük a kapott eredményeket. Az expozíciót követő időszakban pl. tartósan magas láz esetében elvégzett szűrővizsgálat eredménye, lehet negatív, mert a szerológiai áthangolódás még nem, vagy a kimutathatóság alsó határát el nem érő szinten mutatkozik.

Immuno blot vizsgálat (western blot,WB)

Ezt a vizsgálatot a bizonytalan kétes és pozitív eredményű screening teszt eredményeinek igazolására használjuk. A borrelia antigéneket elektroforetikusan szétválasztják, géllemezre felviszik, amelyek között van specifikus és kevésbé specifikus fehérjék. Jelenleg ugyanis nincs egyetlen antigén sem, amelynek reaktivitása egyértelműsítené a betegséget, ezért az antigének kombinációját használjuk. Az antigénkombináció egyre bővül és az újabban igen specifikus rekombináns epitópokkal, szintetikus peptidekkel (VlsE,DbpA). A reakció után egy jellegzetes mintázatot kapunk, amelyből a fertőzés részleteire és esetleg savópár vizsgálata esetén a betegség lefolyására tudunk következtetni. Itt is fontos hangsúlyozni, hogy nem quantitatív vizsgálati módszer, hanem minőségi qualitatív eredményt ad. Érzékenysége nem jobb, mint az ELISA módszernek (IgM és IgG) de specifikusabb. A súlyozott pontok számszerű értékei azt mutatják, hogy mely specifikus a fertőzés szempontjából releváns fehérjék ellen képződött ellenanyag. Következés képpen a lefolyásbeli szoros nyomon követésre nem alkalmas. Neuroborreliosis esetén javasolt a vérsavó és a liquor együttes wb vizsgálata, mert az intratectalis ellenanyagképzés hamar kideríthető. Nevezetesen negatív (ill. alacsony pontszámú) szérumbeli és magas pontszámú liquor eredmény neuroborreliosist jelent. A WB vizsgálattal ellenőrizhetjük is a vakcinázás hatékonyságát. Az alábbi vizsgálat során Merilym (Merial) vakcinával oltottak ellenőrzött, mentes állományban kutyákat. Az eredményekből látszik, hogy jó immunogén hatással bír és a booster hatás után évente rendszeresen adva hathatósan, megvéd a fertőződéstől.

C-6 antitest kvalitatív és kvantitatív meghatározása

A nemrég kifejlesztett módszer során a Borrelia burgdorferi VlsE lipoproteinjének IR6 régiója elleni ellenanyagválasz mennyiségi és minőségi meghatározását jelenti. Nem befolyásolja a vakcinázás és a gyógykezelés hatékonyságának nyomonkövetésére is alkalmas.

A különféle tesztek értékelése során a kétlépéses teszt stratégia javasolt. Amennyiben releváns tünetek jelentkeznek gyors screening vizsgálatot, javasolunk. Ez ELISA (IgM,IgG) vizsgálat, melynek titerértékéből a betegség jelenlétére következtethetünk, de nagysága nem feltétlenül korrelál a betegség súlyosságával, vagy C6 antigén kimutatás . A klinikailag is Lyme-kórnak diagnosztizált és pozitív ELISA teszt együttes eredménye kapcsán megkezdhetjük a terápiánkat. A megfelelő ideig és dózisban alkalmazott terápia után végezhetünk ellenőrző vizsgálatot. Fontos hangsúlyozni, hogy erre az ismételten elvégzett ELISA-teszt nem alkalmas, az ellenanyagok hosszú ideig való perzisztálása miatt. Ha konfúzus az eset, tehát nem kielégítő a terápiás eredmény akkor a részletes vizsgálatot azaz western blot IgG vizsgálatot kérjünk, vagy kvantitatív C6 vizsgálatot végzünk.

A Lyme kór diagnosztika meglehetősen munkaigényes és az eredmények interpretálása sokszor nehézségbe ütközik. A szerodiagnosztikát lényegesen zavarhatja a „vakon „megkezdett és hamar abbahagyott antibiotikum kezelés. Ezért a fertőzött területeken ahol már több klinikai eset előfordult, mindjárt tájékozódó vizsgálattal célszerű kezdeni. A kezelés hatékonyságának ellenőrzési ideje legalább 3-12 hét legyen specifikus tesztekkel. A WB vizsgálatkor az előző eredmény összehasonlításával a prognózisra következtetni tudunk, sőt a szeroprogressziót is kiszűrhetjük, nevezetesen a maradványtünetekért felelős baktériumok még esetleges jelenlétét. Ezt a humán medicinában pontosan nem definiált, de tendenciózusnak mondható „post Lyme szindrómának” nevezik. Laboratóriumunkban az összehasonlító ellenőrző vizsgálatok során tetemes (10,4 %-os) szeroprogressziót tapasztaltunk eddig.

A fentiekből következik, hogy a kullancsok elleni prevenciós program és a hatékony vakcinázás kiemelt fontosságú.

Kategóriák: Diagnosztikai tesztek

Kapcsolódó irások: