HUNGAROVET TUDÁSBÁZIS
www.allatorvosiwikipedia.com

Keresés:

MÁOK országos SZATOK Bizottságának új iránymutató szakmai ajánlása a kedvtelésből tartott kisemlősök sebészeti ellátására (2011)

2011. december 8.-án a MÁOK országos SZATOK Bizottsága elfogadta a kedvtelésből tartott kisemlősök sebészeti ellátásának új iránymutató szakmai ajánlását. Ez az ajánlás a MÁOK honlapján pdf formátumban letölthető, illetve szöveges formában itt lejjebb megtekinthető.

SZATOK ajánlás

1. Preambulum

Minden orvosi beavatkozásnak van kockázata. A kockázat mértéke a beavatkozás invazivitásával, agresszivitásával és a beavatkozási időtartammal egyenes arányban nő. Különösen igaz ez az állítás a sebészeti jellegű beavatkozásokra. A tervezhető műtétek esetében a beavatkozások kockázata jelentősen csökkenthető a megfelelő tárgyi, személyi és infrastukturális feltételeinek biztosításával. A Magyar Állatorvosi Kamara országos SZATOK Bizottsága szükségesnek látja, hogy iránymutató ajánlást fogalmazzon meg a kedvtelésből tartott kisemlősökön végzett tervezhető műtétekre vonatkozóan. A MÁOK Országos SZATOK Bizottsága ezt az iránymutató ajánlást az állatorvosi sebészetet magas színvonalon művelő külső szakértők véleményét figyelembe véve állította össze. Az elmúlt évtizedekben a magyar állatorvosok által elért szakmai színvonal további emelése és egységesítése kívánatos cél, melyet nem csak magunk tűzünk ki, hanem az állattartók is igénylik. Az állatvédelem egyre inkább közügy hazánkban. A hatályos állatvédelmi törvény egyaránt felelősséget ró az állat tartójára és az állategészségügyi ellátás szakmai színvonaláért felelős állatorvosra. Az iránymutató ajánlás a Magyar Állatorvosi Kamara egyetlen tagjára nézve sem kötelező, csak a kívánatos szakmai fejlődés irányát vetíti elő.

2. Fogalmak

2.1 Sebészeti beavatkozásra alkalmas állategészségügyi létesítmény: a működtetéséhez szükséges összes engedéllyel rendelkező, állategészségügyi szolgáltatás nyújtására kialakított létesítmény, amelyben a műtéti tevékenység, az állat elkészítése, a műtét és a műtét utáni ellátás térben szétválasztható.
2.2 Előtér: Az ügyfelek fogadására és várakozására szolgáló helyiség.
2.3 Kezelő (elkészítő): Az állatok állategészségügyi vizsgálataira, beavatkozásokra, műtéti elkészítésekre szolgáló külön helyiség.
2.4 Műtő: Az állatokon végzett sebészeti beavatkozásokra szolgáló külön helyiség, melyben a beavatkozás időpontjában biztosítható az aszepszis feltételrendszere.
2.5 Megfigyelő: A kezelőben, vagy külön helyiségben kialakított területrész, mely alkalmas, az állat folyamatos megfigyelésére, intenzív ápolására és utókezelésére.
2.6 ASA besorolás: A műtétek előtti altatási kockázatbecslés – American Society of Anaesthesiology (ASA, 1941) besorolása (1. számú melléklet)
2.7 Állatorvos: Az állatorvosi tevékenység folytatásához szükséges feltételekkel (végzettség, működési engedély) rendelkező személy.
2.8 Steril asszisztencia: A műtéti beavatkozás során az operáló állatorvosnak segédkező, az aszepszis szabályainak megfelelően beöltözött és bemosakodott kiképzett személy.
2.9 Nem steril asszisztencia: A műtéti beavatkozás időtartama alatt az állat altatását és pozicionálását felügyelő, a műtétet végzőket eszközökkel ellátó kiképzett személy.
2.10 Eszközök: A műtéti beavatkozáshoz szükséges felszerelések.
2.11 Sterilizátor: Olyan szerkezet mellyel biztosítható az állategészségügyi beavatkozáshoz szükséges eszközök steril állapota.
2.12 Monitorozás: Eszközzel végrehajtott tevékenység, mely során biztosítható az állat altatás közbeni élettani paramétereinek a mérése, és nyomon követése.
2.13 Műtét: Az élő szervezeten, határozott céllal, orvosi módon végzett tervszerű és szükségszerű beavatkozás, amely nyílt szövetsérüléssel jár.
2.14 Adminisztráció: Mindazon dokumentumok és nyilvántartások összessége, mely az állategészségügyi beavatkozáshoz szükséges.
2.15 Állattartói nyilatkozat: Az állattartó és az állat adatait tartalmazó két példányos, sorszámozott kamarai tömb nyomtatvány, melyben az állat tartója aláírásával igazolja az állat feletti rendelkezési jogát, valamint azt, hogy megrendeli a műtéti beavatkozást, elismeri, hogy tájékoztatást kapott a műtéti beavatkozás kockázatait csökkentő diagnosztikai vizsgálati lehetségekről. (2. számú melléklet)
2.16 Állatorvosi nyilatkozat: Az állatorvos nyilatkozik arról, hogy a műtéti beavatkozásért felelős állategészségügyi ellátó hely rendelkezik a Magyar Állatorvosi Kamara által a kedvtelésből tartott kisemlősök műtéti ellátására kiadott szakmai iránymutató ajánlásának megfelelő személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételekkel. (2. számú melléklet)
2.17 Kórlap: Az állategészségügyi szolgáltatás azonosítására szolgáló adatok nyilvántartása (kórelőzmény, felajánlott és elvégzett diagnosztikai vizsgálatok és azok eredménye, a műtét során tapasztalt lényeges események, valamint tájékoztatás a műtét utáni teendőkről, a kontrollvizsgálatok szükségességéről és az esetleges szövődmények
elhárításának lehetségeiről).

3. Általános feltételek

3.1 Létesítmény

 • 3.1.1 Előtér
 • 3.1.2 Kezelő (elkészítő)
 • 3.1.3 Műtő
 • 3.1.4 Megfigyelő

3.2 Személyi feltételek

 • 3.2.1 Állatorvos
 • 3.2.2 Steril asszisztencia
 • 3.2.3 Nem steril asszisztencia

3.3 A műtéti beavatkozás tárgyi feltételek

 • 3.3.1 Műtéti eszközök
 • 3.3.2 A sterilizálás eszközei
 • 3.3.3 A monitorozás eszközei
 • 3.3.4 Az újraélesztés eszközei

3.4 Adminisztráció

 • 3.4.1 Nyilatkozat és meghatalmazás (2. számú melléklet)
 • 3.4.2 Kórlap és tájékoztató

4. Részletes feltételek

4.1 Általános aneszteziológia
4.1.1 Pre-aneszteziológiai vizsgálatok

 • 4.1.1.1 Fizikális pre-aneszteziológiai vizsgálat és írásos rögzítése
 • 4.1.1.2 ASA kategorizálás (1. számú melléklet)
 • 4.1.1.3 A magasabb ASA kategóriájú, 7 évnél idösebb, fokozott rizikójú beteg esetén kiegészítö pre-aneszteziológiai vizsgálatok: véralvadás, haematológia, biokémia, kardiológia, UH, RTG elvégzésének felajánlása.

4.1.2 Aneszteziológiai ellátás és monitoring

 • 4.1.2.1 Narkózis létrehozása
 • 4.1.2.2 Vénakanül behelyezése, a folyadékterápia lehetségének biztosítása
 • 4.1.2.3 Legalább kettö, az aneszteziológia szempontjából releváns élettani paramétert (légzésszám, pulzusszám, oxigén-szaturáció, ETCO2, vérnyomás stb.) folyamatosan ellenörzö és kijelzö eszköz (oesophagealis sztetoszkóp, légzésfigyelö, pulzoximéter, kapnográf, EKG, vérnyomásmérö) használata.
 • 4.1.2.4 Szükség esetén intubálás és lélegeztetés lehetösége
 • 4.1.2.5 A beavatkozás végeztével szoros megfigyelés a stabil, éber állapot eléréséig, a testhömérséklet normalizálása
 • 4.1.2.6 A postoperatív fájdalomcsillapítás megkezdése

5. Sebészet

5.1 A műtéti aszepszis feltételrendszere

 • 5.1.1 A műtő aszepszisének feltétele: a beteg-elkészítés, a sebész felkészülése, és a tulajdonképpeni műtéti tevékenység elkülönítése
 • 5.1.2 Steril műszerezettség biztosítása:
  • 5.1.2.1 Sebek készítéséhez és zárásához használt műszerek, mosható és fertőtleníthető felületek, vérzéscsillapításhoz használt műszerek, anyagok, és a konkrét műtéthez szükséges speciális eszközök.
  • 5.1.2.2 Alapműszerek: tűfogó, érfogók, csipeszek, ollók, tampon, barrierizoláló, steril fonalkészlet
  • 5.1.2.3 Kiegészítő műszerek: elektromos vérzéscsillapítás (elektrokauter), sebészi szívó.
  • 5.1.2.4 Speciális műszerek: szakterületi kívánalmak szerint (csontsebészet, lágysebészet, szülészet, szemészet, stb.)

5.1.3 Műtéti terület elkészítése:

 • 5.1.3.1 Szőrtelenítés
 • 5.1.3.2 A bőrfelület zsírtalanítása és fertőtlenítése az erre a célra forgalomban lévő készítményekkel, azok használati utasítása szerint
 • 5.1.3.3 Izolálás: steril, egyszer használatos papír, textil vagy fólia alkalmazása

5.1.4 A sebész műtéti felkészülése:

 • 5.1.4.1 Tiszta csak a műtéthez használt alsó és felsőruházat
 • 5.1.4.2 Sebészi maszk és sapka használata
 • 5.1.4.3 Steril műtőköpeny használata
 • 5.1.4.4 Steril műtőskesztyű használata
 • 5.1.4.5 Bemosakodás: hatékony fertőtlenítőszer, előírás szerinti használatával
 • 5.1.4.6 Kefehasználat csak steril (sebészi) lágykefe használat megengedett

5.2 Műtéti tevékenység

 • 5.2.1 A beavatkozás nehézségének megfelelő képzettség asszisztencia (általában legalább egy bemosakodott asszisztens lehetősége)
 • 5.2.2 Csak a legszükségesebb személyek jelenléte a műtőben (legalább egy külső, nem steril asszisztencia)
 • 5.2.3 Zárt ablakok, minimálisan szükséges mozgás és ajtóhasználat a műtét alatt
 • 5.2.4 A sterilitás megőrzése, szükség esetén steril kesztyű/műszer cseréje
 • 5.2.5 A lehető legkíméletesebb szövetkezelés
 • 5.2.6 Alapos vérzéscsillapítás ( ligatura, elektrokauter )

5.3 Műtét utáni ellátás

 • 5.3.1 Az állat műtét utáni megfigyelése az intenzív utókezelésre kialakított helyen a teljes ébredésig folyamatos.
 • 5.3.2 A műtét után fájdalomcsillapítást kell alkalmazni.
 • 5.3.3 Gondoskodni kell a megfelelő sebvédelemről
 • 5.3.4 Kórlap és tájékoztató átadása

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – ASA BESOROLÁS

A műtétek előtti altatási kockázatbecslést az American Society of Anaesthesiology (ASA, 1941) besorolása alapján javasoljuk elvégezni:

 • I. minimális kockázat – egészséges állat
  tünetmentes fiatal vagy felnőtt állatok
 • II. kis kockázat – enyhe elváltozások
  túl fiatal vagy idős, elhízott, ivarzó vagy vemhes állatok, illetve enyhe és lokális eltérések (pl. kisebb bőrdaganat, köldöksérv)
 • III. közepes kockázat – súlyos szervi elváltozások
  vérszegénység, enyhe kiszáradás, láz vagy szívzörej stb.
 • IV. magas kockázat – a szervezet súlyos működési zavara
  senyvesség, súlyos kiszáradás, húgyvérség, magas láz, cukorbetegség, kompenzált szívelégtelenség stb.
 • V. extrém magas kockázat – moribund állapot
  dekompenzált szívelégtelenség, makacs sokk, súlyos máj, vese vagy hormonális betegség, súlyos trauma stb.

2. számú melléklet – NYILATKOZAT és MEGHATALMAZÁS (MINTA)

FEJLÉC. MÁOK tömbazonosító sorszám: 2011/ 0000000.1111

NYILATKOZAT és MEGHATALMAZÁS

Alulírott

Név:……………………………………………telefonszám:………………

Cím:………………………………………… e-mail cím: ………………

mint a

Faj:…………………………Fajta:….. …… …………….Ivar: ………

Név: ………………… ..Kor: ……. Szín: ………

Chipszám: …………………Igazoló irat száma: ………………………

állat tulajdonosa megismertem, megértettem és tudomásul vettem a
……………………………………………………………………………………………………………………

megnevezés műtéti beavatkozás szükségességét, valamint kockázatait.

Tájékoztatást kaptam a beavatkozás kockázatait csökkentő diagnosztikai vizsgálati lehetségekről.
Ismereteim szerint az állatnak nincs olyan rejtett egészségügyi problémája (pl. vérzékenység, allergia stb.) amelyek érdemben befolyásolhatják a beavatkozás kimenetelét.
Tájékoztatást kaptam arról, hogy a beavatkozást végző állategészségügyi szolgáltató rendelkezik a Magyar Állatorvosi Kamara kisemlősök műtéti ellátására vonatkozó szakmai iránymutató ajánlásának megfelelő személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételekkel.
Kötelezettséget vállalok arra, hogy az elvégzett állat-egészségügyi szolgáltatás nyugta, illetve számla szerinti teljes összegét a szolgáltató részére kifizetem.
Elismerem a fenti adatok helyességét és egy példány nyilatkozat átvételét:

Kelt:……………., ….…… év …….. hónap ….. nap

………………………… P.H. ………………………………..
Tulajdonos vagy képviselő Felelős állatorvos

Forrás: MÁOK honlap

Az eredeti dokumentum pdf formában itt tekinthetö meg.

Kategóriák: Szakmai irányelvek

Kapcsolódó irások: