HUNGAROVET TUDÁSBÁZIS
www.allatorvosiwikipedia.com

Keresés:

Állatútlevél: Gyakori kérdések és válaszok

Hogyan lehet állatútlevélhez hozzájutni?
Az állatútlevelet – ellentétben a lakosság számára készült útlevéllel – nem az önkormányzatok okmányirodáiban, hanem az állatorvosoknál lehet igényelni. Az állatútlevél kiállítására minden olyan állatorvos jogosult, aki rendelkezik az illetékes állategészségügyi hatóságtól az ebek veszettség elleni védõoltásának végzésére vonatkozó engedéllyel. Az állatútlevél sorszámozott szigorú számadású okirat, melyet a jogosult állatorvosok a Magyar Állatorvosi Kamarától szereznek be.

Mennyi idõ szükséges az útlevél megszerzéséhez?
Mivel az állatútlevélbe az adatok nem központilag kerülnek be, hanem a jogosult állatorvosok végzik a kiállítását, gyakorlatilag az állattartó az útlevél igénylésekor azonnal meg is kaphatja. Kivételt képez az a helyzet, amikor az állattartó olyan EU-s tagállamba szeretne utazni, amelyek különleges követelményeket támasztanak. Ilyen esetekben az útlevél csak azután állítható ki, amikor a szükséges vizsgálati eredmények rendelkezésre állnak.

Megkaphatom-e postán az állatútlevelet?
Nem. Az állatútlevelet az állat vizsgálata, azonosítása és az adatainak ellenõrzése (és ha szükséges, a mikrochip beültetése) elõzi meg. Emiatt az állatútlevelet csak a kiállítására jogosult állatorvos rendelõjében vagy kérésre az állattulajdonos lakásán/telephelyén lehet kiállítani.

Miért van az állatútlevél megszámozva?
Azért, mert az állatútlevél ún. szigorú számadású nyomtatvány, amelyet a gyártástól kezdõdõen a kiállításig mindvégig nyomon kell tudni követni. Emiatt a jogosult állatorvosok is csak megfelelõ adminisztráció után kaphatnak útleveleket a Magyar Állatorvosi Kamarától, és õk is kötelesek minden példánnyal elszámolni.

Miért rögzítik az útlevél kiállításakor az adatokat egy Adatlapon?
Az útlevelek (éppen a szigorú számadású jellegükbõl adódóan) a kitöltés után regisztrálásra kerülnek. A kiállított adatlapot az állatorvosoknak be kell küldeni a Magyar Állatorvosi Kamara központi adatbázisába, ahol azokat egy számítógépes rendszerben tárolják. Az adatbázisból a késõbbiekben ezek az adatok visszakereshetõk.

Mennyit kell fizetni az állatútlevél kiállításáért?
A kiállításkor fizetendõ összeg tartalmazza az útlevél árát, a regisztráció díját és a kiállítással kapcsolatos vizsgálat, azonosítás költségeit. A Magyar Állatorvosi Kamara  javaslata szerint az útlevél kiállításának díja 3 600,-Ft+ÁFA, ez azonban csak javasolt díjtétel, amitõl az állatorvosok eltérhetnek. Tudni kell azonban azt is, hogy olyan állatok esetében, amelyek nem rendelkeznek sem olvasható tetoválással, sem mikrochippel, az útlevél kiállítása elõtt az állatba mikrochipet is be kell behelyezni. Ez további költségeket jelent. Az útlevél kiállítása, a mikrochip behelyezése együttesen (az állatorvosi rendelõtõl, és a felhasználásra kerülõ mikrochip gyártmányától függõen) elérheti a 12000-13000 forintot. Amennyiben az útlevél kiállítására az állattulajdonos kérésére annak lakásán (telephelyén) kerül sor, a költségeket a kiszállási díj is növeli.

Mikor, és mit kell bejegyeztetni az állatútlevélbe?
Az állatútlevélbe a kiállításkor bejegyzésre kerülnek mind a tulajdonos, mind az állat alapvetõ adatai, az azonosítás módja (tetoválás vagy mikrochip) és annak száma, az utolsó veszettség elleni védõoltás dátuma és jellemzõi, a hólyagférgesség illetve a kullancsok elleni legutolsó kezelések idõpontjai. Bejegyezhetõ, de nem kötelezõ, az egyéb védõoltások dátuma és jellemzõi. Ha szükséges a veszettség elleni titer igazolása is, ez is bejegyzésre kerül. A késõbbiekben minden, a kiállításkor bejegyzett adat megváltozását be kell jegyeztetni az állatútlevélbe. Tudni kell azonban, hogy ezt nem teheti meg akárki, csak olyan állatorvos, aki az útlevél kiállítására jogosult!

Ki és hol ellenõrzi, ellenörizheti az állatútlevelet?
Miután az Európai Unión belül (fõleg az ún. schengeni határokon belül) már régóta nincsenek határállomások és ellenõrzések, az állatútlevél bemutatására elsõsorban Magyarország EU-s határain kell számítani. Amennyiben az úticél az Egyesült Királyság, Írország vagy Svédország, szinte biztos, hogy az oda történõ belépéskor ellenõrzik majd az állatok útleveleit is. Elõfordulhat azonban az is, hogy amennyiben az állatunkkal a külföldi tartózkodás ideje alatt történik valami, ami miatt az egészségi állapotát igazolni szükséges, az illetékes hatóságok kérni fogják az EU-s állatútlevelet. Az utazási forma jellegzetességei miatt az átlagosnál sokkal szigorúbb ellenõrzésre kell számítani a repülõgéppel történõ utazások, állatszállítások alkalmával is.

Ha elvesztem az állatútlevelet, kaphatok helyette másikat?
Igen, az elveszett állatútlevelet elvesztés esetén lehet ismételten igényelni, azonban a kiállítás és regisztráció költségeit ismételten meg kell fizetni.

Mi történik, ha külföldön, az utazás alatt vesztem el az állatútlevelet?
Az Európai Unión belül az állatútlevelet bármely olyan állatorvosnál lehet igényelni, aki jogosult a veszettség elleni védõoltás beadására. Az útlevél formája, kinézete és szövegezése az egész Unión belül egységes. Amennyiben a külföldi tartózkodás alatt veszik el az állatútlevél, keressen fel ott egy jogosult állatorvost, aki a szükséges azonosítás elvégzése, valamint egy veszettség elleni oltás beadása után (hacsak Ön nem tudja valamivel hitelt érdemlõen igazolni a legutolsó oltás megtörténtét és idõpontját) kiállítja majd az új útlevelet. Ezért az útlevélért (és az oltásért) az adott országban szokásos gyakorlat és tarifák szerint kell fizetni. Miután ez vélhetõen nem kis költséget jelent, célszerûbb az útlevélre az utazás ideje alatt vigyázni!

Elõírja-e az Európai Unió a kedvtelésbõl tartott állatok mikrochippel történõ megjelölését?
Egyelõre nem. Az Úniós rendelet az Unió tagországai között utazó, illetve harmadik országból az Unió területére belépõ kutyák, macskák és vadászgörények egyértelmû azonosíthatóságát írja elõ. Az állatnak vagy tisztán, egyértelmûen olvasható tetoválással, vagy elektronikus azonosító rendszerrel (mikrochippel) kell rendelkeznie. A tetoválás a rendelet hatályba lépésétõl, 2004. július 3.-tól számított 8 éves átmeneti idõszakban még elfogadható, azt követõen csak a mikrochipes azonosítás alkalmazható.

Milyen mikrochippel jelöltessük meg az állatot?
A rendelet szerint bármelyik, állatok jelölésére alkalmas mikrochip megfelelõ, de célszerû olyan típust választani, amely megfelel a 11784 ISO-szabványnak vagy a 11785 ISO-szabvány A. mellékletének. Ha az állatban lévõ mikrochip nem ISO-szabványú, akkor a tulajdonosnak vagy a tulajdonos nevében a kedvtelésbõl tartott állatért felelõs természetes személynek bármely vizsgálat idõpontjában (pl. határátlépéskor is) biztosítania kell a  mikrochip leolvasásához szükséges eszközt. Ez elsõsorban olyan állatok esetében fordulhat elõ, amelyekbe a mikrochipet már évekkel ezelõtt helyezték be. Korábban ugyanis a mikrochipeket még nem szabványosították. A Magyarországon jelenleg forgalomban lévõ és az állatorvosok által alkalmazott valamennyi mikrochip már megfelel a fenti elõírásoknak.

Mi történik akkor, ha az állatom nincs tetoválva, de nem akarok mikrochipet sem beletetetni?
Ebben az esetben az Európiai Unióba nem lehet vele beutazni és nem lehet neki állatútlevelet sem kiállítani. Az állatorvosnak a vonatkozó kamarai szabályozás szerint az útlevél kiállítását meg kell tagadnia!

Hová teszik be a mikrochipet és az fájdalmas-e az állatnak?
A mikrochip beültetésének ajánlott helye a nyak bal oldalának középvonalában van. A beadás egy nagyméretû injekciós tûre hasonlatos, nagyon éles hegyû szerkezettel történik. Magát a mikrochipet, megfelelõen sterilizálva ez a szerkezet tartalmazza. A bõrterület megfelelõ elõkészítését követõen megtörténik a beszúrás, majd amikor a tû hegye optimális helyen van, a szerkezetbõl kinyomásra kerül maga mikrochip.  A beavatkozás nem jár különösebb fájdalommal.

Szállítható-e a kölyökkutya, ha még nem kapta meg a veszettség elleni védõoltását?
Egyes tagállamok engedélyezhetik a három hónaposnál fiatalabb és oltatlan állatok mozgását, amennyiben útlevél kíséri õket és születésük óta – a fertõzésnek valószínûleg kitett vadon élõ állatokkal való érintkezés nélkül – születési helyükön tartózkodtak, vagy anyjuk kíséri õket, akitõl még mindig függnek. Mivel útlevéllel kell, hogy utazzanak, útlevelet pedig csak azonosított állat kaphat, mindenképpen rendelkezniük kell mikrochippel vagy olvasható tetoválással. Nem szállíthatók azonban kölyökkutyák (3 hónapos kor alatt) az Egyesült Királyságba, Svédországba és Írországba, csak akkor, ha már be vannak oltva veszettség ellen.

Milyen különleges, a többi országétól eltérõ elõírások vannak az Egyesült Királyságba, Írországba és Svédországba történõ utazáskor?
Ezekben az országokban az állat azonosítására csak a mikrochipet fogadják el, a tetoválást nem. A veszettség elleni védõoltás elvégzését a felhatalmazott állatorvosnak az útlevélben igazolnia kell, tehát három hónaposnál fiatalabb, oltatlan állattal nem utazhatunk. A vakcinázást megfelelõ idõvel követõen a felhatalmazott állatorvosnak az állatból vért kell vennie és ezt a veszettség-ellenanyag titer megállapítása céljából egy, az EU által elismert laboratóriumba kell küldenie. (Magyarországon jelenleg nincs ilyen laboratórium, a külföldi vizsgáló intézetek listáját a 2004/203/EK határozat tartalmazza.) Az állat csak akkor léphet  ezekbe az országokba, ha a vizsgálat eredménye szerint az ellenanyag-titer 0,5 NE/ml vagy annál magasabb. Ezt a felhatalmazott állatorvos igazolja az útlevélben. Ha az ellenanyag-titer 0,5 NE/ml értéknél alacsonyabb, a veszettség elleni vakcinázást meg kell ismételni, majd ismételt vizsgálatot kell végezni. A megfelelõ szintû ellenanyag-titer biztosabban kialakul az állat szerevezetében, ha már eleve kérjük az állatorvostól a védõoltás ismételt beadását. Amennyiben az állatnál egyszer már igazoltan 0,5 NE/ml vagy annál magasabb titert mértek, a továbbiakban nem szükséges a tesztet elvégezni, de az évenkénti veszettség elleni védõoltás (és annak igazolása) mindenképpen szükséges. Az EU által elismert laboratóriumok sok esetben túlterheltek, ezért a vérvételt és vizsgálatot minél elõbb célszerû elvégeztetni. Ezekben az országokban különleges elõírások vannak a hólyagférgesség, illetve a kullancsok (-fertõzések) elleni kezelések igazolt elvégzésével kapcsolatosan is. A rendelkezések célja, hogy (ezeknek a) súlyos zoonózisoknak a behurcolását megakadályozzák. A kezelést minden utazás alkalmával, a határátlépést minimum 24, maximum 48 órával megelõzõen el kell végeztetni. (Ezért szükséges az állatorvosnak az útlevél 10-13. oldalain feltüntetnie a kezelés dátuma mellett elvégzésének pontos idejét is.) A hólyagférgesség (Echinococcus multilocularis) kezelésére a prazikvantel hatóanyagot is tartalmazó állatgyógyászati parazita-ellenes készítmények alkalmasak. A kullancsok ellen mindenképpen olyan terméket kell használni, amely ezeknek a parazitáknak a kezelésére a hivatalos használati utasítása szerint is alkalmas. A parazita-ellenes nyakörveket, még ha leírásukban szerepel is a kullancs-ellenes hatás, ezek az országok nem fogadják el. A megfelelõ állatgyógyászati készítményeket és azok alkalmazási módját állatorvosa fogja javasolni Önnek, aki a kezelések elvégzését is igazolja az útlevélben.

Olyan országba szeretnék utazni a kutyámmal, amely nem tagja az EU-nak. Ebben az esetben is kell útlevelet kiváltani?
Az állatútlevél az Európai Unió államaiba (azokon belül) történõ állatszállításhoz szükséges. Amennyiben az utazás nem EU-s országba történik, nem szükséges az állatútlevél kiváltása. Ebben az esetben a lakóhely szerint illetékes hatósági állatorvosnál kell az eddigi elõírások szerinti kiviteli igazolást kérni. Érdemes azonban az útitervet elõzetesen jól átgondolni, ugyanis ha akár csak rövid idõre is, de be kívánnak lépni az EU területére, már rendelkezni kell állatútlevéllel.

Az állatútlevél helyettesíti-e az oltási könyvet?
Annak ellenére, hogy a két dokumentumba bejegyzett adatok köre nagyon hasonló, az oltási könyvek egy részében jóval több hely és lehetõség áll rendelkezésre az állat egészségével összefüggõ kérdések, történések, beavatkozások rögzítésére. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az állatútlevél olyan dokumentum, amelynek elvesztése, vagy pl. olvashatatlanná válása esetén csak akkor állítható ki helyette másik, ha az abban igazolásra kerülõ beavatkozások korábbi megtörténtét hitelt érdemlõen tudja bizonyítani az állattulajdonos. Erre a megfelelõen vezetett oltási könyv kiválóan alkalmas lehet. Azoknál az állatoknál, amelyek már az állatútlevél kiállítását megelõzõen többször kaptak különféle oltásokat, az oltási elõélet ismerete miatt fontos szerepe marad az oltási könyvnek.

Az útlevél mellett az oltási könyvet is vinni kell magammal az utazásra?
Nem szükséges, de az utazás alatt megfelelöen vigyázni kell az állatútlevélre.

Kutya- vagy macskakiállításra kell-e állatútlevél?
Csak abban az esetben, ha a kiállítást valamelyik EU-s tagállamban rendezik, mert e nélkül nem lehetne odautazni. Magához a kiállításon való részvételhez azonban nem szükséges.

Kategóriák: Állatútlevél

Kapcsolódó irások: